Política de Privacidade

   
 
Privacybeleid van FatSecret

Gebruik de Diensten niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als u de Diensten opnieuw of blijvend gebruikt, geeft u daarmee aan dat u instemt met de verwerking door ons van uw Persoonsgegevens (waaronder Gevoelige gegevens) in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als u vragen hebt in verband met dit Privacybeleid of uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens wilt intrekken, kunt u ons een e-mail sturen op privacy@FatSecret.com.

 1. Inleiding

  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten die Secret Industries Pty Ltd (FatSecret) biedt, waaronder via de mobiele toepassingen (de FatSecret-app), websites en het Platform van het bedrijf (gezamenlijk ‘FatSecret’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’). FatSecret is een online gemeenschapsdienst voor diëten, voeding en afvallen waarmee gebruikers een uniek gebruikersprofiel kunnen instellen, hun activiteiten, voeding en gewicht kunnen bijhouden en informatie en inhoud kunnen bijdragen om mensen te helpen bij het behalen van hun doelstellingen op het gebied van dieet, voeding en gewicht (gezamenlijk de Diensten). Wij bieden ook betaalde diensten aan (de Premiumdienst) waarbij gebruikers toegang krijgen tot aanvullende gepersonaliseerde educatieve inhoud, maaltijdplannen en andere functies die alleen beschikbaar zijn in het kader van de Premiumdienst. Waar wij de term ‘Diensten’ gebruiken in dit Privacybeleid, omvat dit tevens, waar van toepassing, de ‘Premiumdiensten’.

  Wij begrijpen het belang van het beschermen van de privacy van uw Persoonsgegevens en nemen gepaste, redelijke stappen om deze te beschermen. Het doel van dit Privacybeleid is om uit een te zetten welke Persoonsgegevens wij over u verzamelen bij uw interacties met FatSecret, zoals welke Persoonsgegevens en andere informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, met wie we deze informatie delen en welke stappen we ondernemen om deze informatie te beschermen.

  De servers van FatSecret worden op verschillende locaties gehost, waaronder in Europa en de Verenigde Staten, en wanneer u toegang verkrijgt tot FatSecret van buiten de Verenigde Staten, moet u er rekening mee houden dat u uw Persoonsgegevens mogelijk overdraagt naar de Verenigde Staten en dat de Verenigde Staten mogelijk over wetgeving/normen voor gegevensbescherming beschikken die verschillen van de wetgeving en normen van het land waarin u woont. Door FatSecret te blijven gebruiken, stemt u in met deze overdracht van informatie.

  Persoonsgegevens zijn gegevens over u die zelfstandig of samen met andere informatie (met name met behulp van een id) kunnen worden gebruikt om u, direct of indirect, te identificeren. Voor het doel van dit Privacybeleid omvat de term Persoonsgegevens de definitie van Persoonsgegevens in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), evenals de definities van ‘persoonsgegevens’, ‘persoonlijke informatie’ of andere vergelijkbare toepasselijke termen op grond van de privacywetgeving van de locaties waarop wij onze zakelijke activiteiten ontplooien. Tenzij elders uitdrukkelijk wordt vermeld, omvat de term ‘Persoonsgegevens’ ook ‘Gevoelige gegevens’ wanneer deze in dit Privacybeleid wordt gebruikt.

  Gevoelige gegevens vormen een categorie van Persoonsgegevens en omvatten de definitie van ‘bijzondere categorieën persoonsgegevens’ volgens de AVG en de definities van ‘gevoelige gegevens’, ‘gevoelige informatie’ en andere vergelijkbare termen die van toepassing zijn volgens de privacywetgeving van de locatie waarop wij onze zakelijke activiteiten ontplooien. Over het algemeen zijn dit echter Persoonsgegevens die de raciale of etnische afkomst, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuiging of filosofische overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheidsgegevens of gegevens in verband met het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon onthullen.

  Wij verzamelen, gebruiken, bewaren en onthullen (dat wil zeggen: verwerken) Persoonsgegevens en Gevoelige gegevens zoals wordt uiteengezet in dit Privacybeleid, met als doel de Diensten te kunnen aanbieden en verbeteren.

 2. Hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

  Als gebruiker van FatSecret of de Diensten bent u verplicht u te registreren voordat u FatSecret (waaronder de FatSecret-app) en onze Diensten kunt gebruiken. Tijdens de registratie verzamelen wij (en als u de registratie voltooit, stemt u ermee in dat wij het volgende verzamelen):

  • Uw Persoonsgegevens zoals uw naam, leeftijd, lengte, geslacht, postcode en e-mailadres. Wij verzamelen ook informatie in verband met uw huidige en doelgewicht. Als gevolg van de gevolgtrekkingen die over u kunnen worden gemaakt in combinatie met uw leeftijd, geslacht en lengte, beschouwen wij deze informatie als gezondheidsgegevens en dus als Gevoelige gegevens. Wanneer u FatSecret gebruikt, kunnen wij ook aanvullende informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw doelstellingen en voorkeuren in verband met dieet, uw allergieën en andere gezondheidsaandoeningen waarop voeding of dieet van invloed zijn of waarvoor u advies op het gebied van voeding of dieet nodig hebt.

  • Wij verzamelen de bovengenoemde Persoonsgegevens om uw ervaring met de Diensten aan te passen en personaliseren, om onze Diensten (zoals de educatieve inhoud) te beoordelen en verbeteren en om de werking van de Dienst in stand te houden en te analyseren en

  • wij verzamelen gedragsdata over uw gebruik van FatSecret (dat wil zeggen: wat u doet tijdens het gebruik van FatSecret en waarin u bent geïnteresseerd) zoals door de manier waarop u interacties aangaat met FatSecret, onze Diensten en onze berichten bij te houden. Door deze Persoonsgegevens te verzamelen, kunnen we uw voortgang met betrekking tot uw gezondheidsdoelen bijhouden en analyseren. Hierdoor kunnen wij uw ervaring met de Diensten (en hoe wij de Diensten aan u leveren) beter aanpassen/op maat maken en FatSecret voortdurend verbeteren.

  Als onderdeel van onze Diensten gebruikt FatSecret uw Persoonsgegevens van tijd tot tijd om u gepersonaliseerde educatieve inhoud te bieden over voeding, evenals andere gezondheidsupdates en -informatie. Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van direct marketing, gebruiken wij uw Persoonsgegevens ook om u gepersonaliseerde direct marketing te bieden. In Deel 5 hieronder lichten wij onze aanpak voor en uw rechten in verband met Direct marketing toe.

  Als u de verwerking van uw gedragsdata door ons voor niet-marketingdoeleinden zoals hierboven omschreven, wilt stopzetten, moet u het gebruik van FatSecret staken en uw account verwijderen.

  Wij verzamelen tevens uw Persoonsgegevens (zoals uw naam, contactgegevens (dat wil zeggen: uw e-mailadres) en andere door u geleverde Persoonsgegevens) wanneer u met ons communiceert of uw persoonlijke Postvak IN van de gebruiker in FatSecret gebruikt. Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om met u te communiceren en om uw Postvak IN van de gebruiker te vullen met informatie in verband met uw gewichts-/gezondheidstraject.

  In het geval dat u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van direct marketing, sturen wij u tevens onze direct marketing, promoties en/of informatie over andere evenementen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd via uw Postvak IN van de gebruiker en meten wij tevens de doelmatigheid van deze en andere berichten (zie Deel 5 in verband met direct marketing).

  Als u zich registreert voor onze Premiumdienst kunnen wij bovendien betalingsgegevens verzamelen (waaronder creditcard- en betaalkaartgegevens) om uw aankopen te voltooien, uw betalingen te verwerken en u de vereiste klantondersteuning te bieden.

  FatSecret kan ook toegang verkrijgen tot uw Gevoelige Gegevens (dat wil zeggen: gezondheidsgegevens) en deze verwerken via integratie met andere diensten zoals de HealthKit API's van Apple en de Fit-API's van Google (gezamenlijk ‘Gezondheidsgegevensdiensten’) indien u heeft aangevraagd of toestemming hebt verleend om dit door ons te laten doen. Wij gebruiken geen Gevoelige gegevens die wij hebben verkregen via de Gezondheidsgegevensdiensten en onthullen deze niet aan derde partijen voor reclame, marketing of andere op gebruik gebaseerde data-miningdoeleinden, tenzij dit is bedoeld voor het verbeteren van de gezondheid of voor gezondheidsonderzoek, en wij onthullen geen Gevoelige gegevens aan een derde partij zonder uw nadrukkelijke toestemming. De informatie die van Health Connect wordt ontvangen, zal worden gebruikt in overeenstemming met het Toestemmingsbeleid van Health Connect, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

  FatSecret (en onze reclame of e-mailberichten) kan ‘cookies’ en andere technologieën zoals pixeltags bevatten. Overige technische informatie die wij verzamelen omvat uw IP-adres, ISP, het type browser dat u gebruikt, uw besturingssysteem, de taal die u gebruikt en uw algemene activiteiten als gebruiker van FatSecret. Dankzij deze technologieën kunnen wij de Diensten beter aanpassen en reclame of berichten verzenden en de doelmatigheid hiervan meten. Wij koppelen de informatie die in cookies wordt opgeslagen niet aan Persoonsgegevens die u aan ons hebt geleverd. Hoewel de meeste browsers cookies automatisch accepteren, kunt u uw browserinstellingen zodanig aanpassen dat cookies worden verwijderd of uitgeschakeld. Wij houden ons niet aan aanvragen van browsers om geen tracking uit te voeren.

 3. Wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

  Voor wat betreft Persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is, verwerken wij uw Persoonsgegevens als hiervoor een wettelijke grond bestaat, waaronder een of meer van de volgende redenen:

  1. Toestemming door de gebruiker: dit is van toepassing op de situaties waarin u ons uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om uw Persoonsgegevens en/of Gevoelige gegevens voor een bepaald doeleinde te verwerken. Waar wij afhankelijk zijn van toestemming, verkrijgen wij genoemde toestemming op het moment dat wij uw Persoonsgegevens en/of Gevoelige gegevens verzamelen (zoals wanneer u zich voor FatSecret registreert en/of toestemming verleent voor het ontvangen van direct marketing). U moet uw toestemming aangeven door een uitdrukkelijke affirmatieve actie, bijvoorbeeld door op de knop ‘Ik ga hiermee akkoord’ te klikken in de app of op de website van FatSecret. Dit vormt de grond voor de verwerking van uw Gevoelige gegevens en, in de meeste gevallen, uw overige Persoonsgegevens.

  2. Voor onze legitieme zakelijke doeleinden: in bepaalde situaties (zoals wanneer we geen Gevoelige gegevens verwerken) hebben we een legitiem belang bij het verwerken van uw Persoonsgegevens. Dit is mogelijk vereist bij het beheren van uw aanvragen, verzoeken en klachten, bij het uitvoeren van algemene administratieve taken in verband met onze Diensten, om u informatie over onze Diensten te bieden, om onze Dienst te verbeteren, onderhouden en analyseren of om anderszins fraude te detecteren.

  3. Om contractuele redenen: wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Wanneer u bijvoorbeeld onze Premiumdienst koopt, moeten wij uw betalingsgegevens mogelijk verwerken om uw abonnement te kunnen vervullen.

  4. Om aan een wettelijke plicht te voldoen: wij moeten Persoonsgegevens verwerken om aan wetten, regels, rechterlijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen (zoals medewerking verlenen aan een onderzoek) te voldoen.

 4. Hoe of aan wie wij uw Persoonsgegevens onthullen

  Tenzij uitdrukkelijk in dit Privacybeleid wordt vermeld, delen wij uw Persoonsgegevens niet met derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen uw persoonsgegevens als volgt:

  • aan dienstverleners (zoals leveranciers van diensten in verband met informatietechnologie, klantondersteuning, sales, marketing, betalingen, gegevens-/marktanalyse en enquêtes) en andere leveranciers die onze Diensten leveren, verbeteren of anderszins aanpassen;

  • indien dit is toegestaan of wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of wij er te goeder trouw van uitgaan dat het delen van informatie vereist is om te voldoen aan enige toepasselijke wet en/of

  • wij hiervoor anderszins door u zijn geautoriseerd, op het moment dat u de Persoonsgegevens levert of op enig tijdstip hierna.

 5. Direct marketing

  Wanneer u zich hebt aangemeld om direct marketing te ontvangen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u gepersonaliseerde informatie over andere functies, producten of diensten te bieden waarin u volgens ons mogelijk bent geïnteresseerd. Dit kan informatie omvatten over bestaande promoties, speciale aanbiedingen en onze Premiumdienst of promoties/aanbiedingen in verband met onze Premiumdienst en/of ander materiaal, zodat wij marktonderzoek kunnen uitvoeren naar voedings- en gezondheidsdiensten en -producten. Wij gebruiken uw gedragsgegevens om te beoordelen in welke producten en diensten u mogelijk bent geïnteresseerd en waarover wij u direct marketing zullen verzenden.

  Wij delen onze direct marketing met u via een aantal kanalen, zoals uw Postvak IN van de gebruiker, via e-mail of telefonisch, tenzij u ons specifiek heeft verzocht alleen één specifiek kanaal voor marketing te gebruiken. Wij kunnen uw demografische en andere Persoonsgegevens ook verzamelen en gebruiken voor marktonderzoek, statistische, reclame- en promotiedoeleinden.

  Alle direct marketing-e-mails, berichten in het Postvak IN van de gebruiker en sms-berichten bevatten instructies om u af te melden voor het ontvangen van direct-marketingberichten. Als u op enig moment besluit dat u niet langer direct marketing van ons wilt ontvangen, moet u gebruikmaken van de opties om u af te melden voor ontvangst die zijn opgenomen in elke marketing-e-mail of -sms of in berichten in het Postvak IN van de gebruiker of ons een bericht sturen met gebruikmaking van de ‘Contactgegevens’ in Deel 12.

  Houd er rekening mee dat wij u, ongeacht uw berichtinstellingen (specifiek voor e-mail) voor direct marketing, desondanks berichten (waaronder e-mails) kunnen verzenden in verband met:

  • het verlenen van onze Diensten, zoals herzieningen van dit Privacybeleid of andere formele berichten in verband met de Diensten die u hebt gekocht of gebruikt;

  • educatief materiaal dat wij relevant achten voor uw doelstellingen en voortgang en/of

  • uw aanvragen voor technische ondersteuning of andere vragen of klachten in verband met de Diensten.

 6. Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren

  Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang u uw account bij ons in stand houdt of zoals anderszins noodzakelijk is om de Diensten aan u te verlenen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bewaren om te voldoen aan onze wettelijke plichten.

  Wij verwijderen uw Persoonsgegevens bij ontvangst van een verzoek van uw zijde om uw account te verwijderen, zolang het voor ons niet langer vereist is om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet (dat wil zeggen, u verwijdert uw account en er bestaat geen andere reden die vereist dat wij uw Persoonsgegevens bewaren) of om deze op wettelijke gronden te bewaren.

  Uw Persoonsgegevens blijven mogelijk op onze back-up- of noodherstelsystemen aanwezig. Deze Persoonsgegevens worden echter volledig en onherroepelijk vernietigd of anoniem gemaakt binnen 6 maanden nadat u uw account hebt verwijderd.

 7. Uw rechten

  Wij streven ernaar om uw Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden en deze te bewaren in overeenstemming met uw instructies en wij vragen u om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen, zodat wij hieraan kunnen voldoen. Met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren kunt u uw rechten (hieronder beschreven) uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande ‘Contactgegevens’.

  Wij reageren zo spoedig als haalbaar is op uw verzoeken (en nadat wij, indien nodig, uw identiteit hebben geverifieerd) en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten en/of om transacties te voltooien die u heeft geïnitieerd vóór het aanvragen van genoemde wijzigingen of verwijdering.

  Uw rechten omvatten:

  • het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die we hebben opgeslagen. U mag om bevestiging vragen dat wij uw Persoonsgegevens verwerken en kunt toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en de informatie in verband met de verwerking (zoals de doeleinden van of categorieën in verband met de verwerking);

  • waar wij uw Persoonsgegevens alleen met uw toestemming verwerken, het recht om uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk gewenst moment in te trekken;

  • het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren waar genoemde Persoonsgegevens onvolledig zijn of onnauwkeurigheden bevatten;

  • het recht om onze verwerking te beperken of om bezwaar te maken tegen verwerking van uw Persoonsgegeven door ons;

  • het recht om bij ons een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij in een gestructureerde, gestandaardiseerde en door een machine leesbare indeling;

  • het recht om, op elk gewenst moment, bezwaar te maken tegen en de ontvangst van direct marketing stop te zetten;

  • het recht om bij ons een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens (behoudens de Persoonsgegevens die we op grond van onze wettelijke plichten moeten bewaren) te wissen (dat wil zeggen, vergeten) waar de Persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt, in het geval dat u uw toestemming intrekt of anderszins bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en

  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (bijvoorbeeld het Office of the Australian Information Commissioner in Australië of het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk).

 8. Informatiebeveiliging

  FatSecret onderneemt redelijke stappen om beveiliging van uw Persoonsgegevens te waarborgen. We nemen bijvoorbeeld redelijke beveiligingsmaatregelen tegen onbevoegde toegang of onbevoegde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de Persoonsgegevens van gebruikers. Deze omvatten interne beoordelingen van onze gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen, waaronder gepaste versleuteling en fysieke beveiligingsmaatregelen die bescherming bieden tegen onbevoegde toegang tot systemen waarop we Persoonsgegevens opslaan.

  Wij beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tevens tot onze werknemers, onderaannemers en agenten voor wie toegang tot genoemde Persoonsgegeven is vereist om deze namens ons te kunnen verwerken. Deze personen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en tegen hen kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen, waaronder beëindiging van het dienstverband en strafrechtelijke vervolging, als zij deze plichten verzaken.

 9. Kinderen

  Wij verzamelen nooit bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van hun ouders. Als u verneemt dat een kind jonger dan 13 jaar ons Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van de ouders, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen met behulp van de onderstaande contactgegevens. Als we ons bewust worden dat een persoon jonger dan 13 jaar ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, nemen we stappen om die Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen en de account van de persoon te wissen.

 10. Koppelingen

  FatSecret kan koppelingen naar andere websites aanbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en zijn geen beheerder van het privacybeleid en/of de -prakijken van andere sites en bieden genoemde koppelingen alleen voor uw gemak aan. We raden u aan om het relevante privacybeleid en de relevante praktijken voor gegevensverzameling van deze andere sites te raadplegen, omdat dit Privacybeleid niet van toepassing is op betreffende sites. Het Privacybeleid geldt alleen voor informatie die door ons is verwerkt, waaronder via FatSecret.

 11. Wijzigingen in het Privacybeleid van FatSecret

  Om onze Diensten te kunnen leveren en verbeteren en u de best mogelijke ervaring te bieden, kan het voor ons noodzakelijk zijn om dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken en/of te wijzigen. In dergelijke gevallen brengen we u hiervan op de hoogte door het herziene Privacybeleid op onze website te plaatsen. Wij brengen u op de hoogte van aanzienlijke revisies die een wezenlijke wijziging in de manier betekenen waarop we Persoonsgegevens die eerder van u zijn verzameld, gebruiken of delen. Waar dit door de wet is vereist, bieden wij u de gelegenheid om het herziene beleid te lezen, zodat u kunt beslissen of u onze Diensten wilt blijven gebruiken.

 12. Contactgegevens

  Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, een van uw rechten wilt uitoefenen (zie Deel 7), direct marketing wilt stopzetten of een klacht wilt indienen omdat u van mening bent dat wij dit Privacybeleid of enige privacywet hebben geschonden, kunt u contact met ons opnemen op e-mailadres:
  privacy@FatSecret.com
  Bedrijfsnaam: Secret Industries Pty Ltd (FatSecret)
  Bedrijfsadres: Level 1, 1B Cromwell Street, Caulfield North, 3161, Victoria, Australië

  Als u twijfels hebt, een klacht wilt indienen of vragen hebt in verband met uw privacy, neemt u dan direct contact met ons (op bovenstaand e-mailadres) zodat we u kunnen helpen. U beschikt echter over het recht om uw zorgen te escaleren naar/een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming (zoals het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk of het Office of the Australian Information Commissioner in Australië) als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons een schending vormt van enige privacy-/gegevensbeschermingswet.

 
 
Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.